จับต้นชนปลาย LIVE 7-10-64

ต่างคนต่างไป ตู่-ป้อม แยกลงน้ำท่วม
กลืนเลือดเพราะไม่มีตัวเลือก นายกคนต่อไป
ก้าวไกลแฉ กั้นทางน้ำเอื้อนายทุน

ความคิดเห็น

    ต่อไป