ถอดรหัสประวิตรจับประยุทธ์บูชายัญ ก่อนสังหารทิ้ง | ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 8 ต.ค. 64

ความคิดเห็น

  • chuleeporn chanphen
    chuleeporn chanphen15 วันที่ผ่านมา

    สวัสดี​ค่ะ​

  • นายนิธิศ พรมบุตร
    นายนิธิศ พรมบุตร15 วันที่ผ่านมา

    ชึฃคชึชึๅชถุชึชึๅช ๅชชฃชึชถชๅชึชๅชชชๅๆรๅชๅชขคจฃุชจภๅคชๅๅชๅชชชๅชๅชุชจตฃชๅๅชๅชๅ จชึฃขุๅจชฃคภๅๅภขๅฃชจ ถช ฃจึๅภชชจภจถๅคขภคชๅชๅคๅชขช ถๅๅตึชจุภึจๅชุชคชถฃุๅช ขคุๅๅคชๅชๅๅๅคคุชชๅจถคๅจฃถคๅขุ ตชึฃชฃคชๅชชช ฃคึๅจคฃุฃชชคคฃชุ คชภึชุช ชค ชุค คึถุคตุชชขๅ ภ ฃชๅฃชต ชฃช ช ภฃุชชขึฃคุ ชุ คชถคๅจชุคชึๅๅชุชฃคุๅๅคุตชชภ ฃๅ ฃึฃคชุภๅชชคถุๅภคชฃึถ ฃๅชคฃต ๅ ๅๅชคุๅภๅคชุ คชคชุ คคชึขุชึภขคๅๅชึจึคฃุชชคฃฃุชคคๅคฃคุฃชุคุคชึขฃจๅชๅคชขถคุชุคฃๅภชฃคฃึชุฃๅๅชถชชถๅจคุชจฃุๅคฃชุถชคๅๅคขุชึๅฃขึฃคๅคคจชุคชๅคตฃขคภคจๅช

ต่อไป